Школа системной соционики

«Практика — критерий истины»

Ласкаво просимо на сайт Школи Системної Соціоніки!

 
 
Соціоніка — молода та перспективна наука, яка вивчає інформаційну взаємодію психіки та навколишнього світу з погляду моделювання.
 
Соціоніка виникла в 70-х роках ХХ століття завдяки геніальному здогаду литовського дослідника Аушри Аугустінавічюте.
 
Основна відмінність соціоніки з інших наук про людину полягає у застосуванні модельного підходу до обробки інформації психікою.
 
Модель, запропонована Аушрою і надалі удосконалена групою київських соціоніків, аналогічна моделям у природничих науках. Вона є схематичним заступником такого складного реального об'єкта, як психіка людини. Незважаючи на свою простоту, вона напрочуд глибоко і точно пояснює ряд феноменів психології та соціології.
 
Практична сфера застосування соціоніки широка і лежить у сферах: проблем особистості, особистісної сумісності, профорієнтації, комунікації та багатьох інших.
 
На жаль, в даний час у соціоніці склалася ситуація, коли багато соціоніків свідомо або несвідомо не користуються тим потужним інструментом, який дала нам Аушра Аугустинавічюте - модель А. Будь-які неузгодження теоретичних посилок з практикою намагаються ув'язати «навертанням» теоретичних схем без достатнього вивчення явища рамках існуючої моделі, а найчастіше, порушуючи наукові методологічні засади.
 
Існування даного сайту має на меті викласти підхід Школи системної соціоніки (Київ, Україна). Основний наголос у нашій роботі робиться на практичну сторону - достовірне визначення ТІМ, використання соціоніки на практиці, створення та удосконалення соціонічних технологій.
 
Наше гасло - "Практика - критерій істини".
 
Будь-яка теорія має бути працездатною! Ми тут, щоб дати бажаючим можливість побачити те, що соціоніка працює і показати як вона працює, а також відкрити завісу непізнаного…

 

 

Добро пожаловать на сайт Школы Системной Соционики!

 

Соционика — молодая и перспективная наука, которая изучает информационное взаимодействие психики и окружающего мира с точки зрения моделирования.

Соционика возникла в 70-х годах ХХ века благодаря гениальной догадке литовского исследователя Аушры Аугустинавичюте.

Основное отличие соционики от других наук о человеке состоит в применении модельного подхода к обработке информации психикой.

Модель, предложенная Аушрой и в дальнейшем усовершенствованная группой киевских социоников, аналогична моделям в естественных науках. Она представляет собой схематический заместитель такого сложного реального объекта, как психика человека. Несмотря на свою простоту, она поразительно глубоко и точно объясняет ряд феноменов психологии и социологии.

Практическая область применения соционики широка и лежит в областях: проблем личности, личностной совместимости, профориентации, коммуникации и многих других.

К сожалению, в настоящее время в соционике сложилась ситуация, когда многие соционики сознательно или неосознанно не пользуются тем мощным инструментом, который дала нам Аушра Аугустинавичюте - модель А. Любые неувязки теоретических посылок с практикой пытаются увязать «наворачиванием» теоретических схем без достаточного изучения явления в рамках существующей модели, а зачастую, нарушая научные методологические принципы.

Существование данного сайта ставит целью изложить подход Школы системной соционики (Киев, Украина). Основной упор в нашей работе делается на практическую сторону — достоверное определение ТИМ, использование соционики на практике, создание и усовершенствование соционических технологий.

Наш лозунг — «Практика — критерий истины».

Любая теория должна быть работоспособной! Мы здесь, чтобы дать желающим возможность увидеть то, что соционика работает и показать как она работает, а также приоткрыть завесу непознанного…