Школа системной соционики

«Практика — критерий истины»

індикатора

 

Назва індикатора

 

Параметр функції, на який вказує індикатор

1

Опис безпосереднього сприйняття на рівні досвіду (подобається/не подобається, я так відчуваю і т.д.); або опис власного досвіду у вигляді: «я таке спостерігаю», без порівняльних оцінок з будь-яким еталоном (авторитетним джерелом, прийнятими у суспільстві уявленнями, правилами, домовленостями)

Параметр досвіду (Ex)

2

Освоєння чогось «методом тику» (накопичення досвіду)

Параметр досвіду (Ex)

 

3

Перелік ситуацій досвіду
 
(за наявності ознак перерахування досвіду, що прийшов на розум, тобто «ситуаціями» називаються різні досвіди)

Параметр досвіду (Ex)

 

4

Відсутність інструменту порівняння інформації:
  • неможливість прирівнятися до якоїсь фіксованої норми, шаблону, правила
  • знання норм, але невміння ними користуватися
  • використання замінників норм

Одновимерність

5

Своєрідність мислення, мислення не відповідає загальноприйнятим уявленням, не враховує їх

Одновимерність

Вітал

6

Індивідуальність уявлення, відокремлення своєї індивідуальної думки, індивідуального сприйняття

Одновимерність

Вітал

У програмі індивідуальність = не ф. 1, 2, 3

7

Неадекватність реакції - невідповідність загальноприйнятому у супроводі з болісної КЕ (керуючою емоцією)

Одновимерність

Знак «плюс»

при попаданні плюсової функції до зони мінусу (тобто до зони некомпетентності)

8

Можна зрозуміти лише досвідченим шляхом, опора лише на попередній досвід

Одновимерність

9

Порада сприймається як негативна критика чи напад

Одновимерність

10

Відмова від загальноприйнятого, якщо рамки прийнятого не приймаються як необхідність

Одновимерність

11

Повторюваність – постійне потрапляння до попереднього досвіду

Одновимерність

Вітал

12

Фіксація, прагнення зберігати незмінність становища, страх його змінити

Одновимерність

13

Прагнення "відрізати" частину інформації про світ, "відвернутися", часто пам'ять "витирає сліди" невдач.

Одновимерність

14

Можлива навіюваність. Немає критичності в оцінці інформації

Одновимерність

15

Неадекватна самовпевненість (маска, що демонструється соціуму, яка ховає страхи та невпевненість).

Одновимерність

Суперід

16

Немає самооцінки щодо аспекту, губиться в оцінці, у інформації з аспекту, т.я. немає норм, на які можна спертися в оцінці

Одновимерність

 

17

Критерій оцінки – кількість витраченої енергії, сил.

Одновимерність

18

Критерій оцінки – власні відчуття

Одновимерність

19

Болючість у сприйнятті інформації, наявність страху, паніки, комплекс неповноцінності

 

Одновимерність функції, зазвичай, ф.4

Знак «плюс»

при попаданні плюсової функції до зони мінусу (некомпетентності)

 

20

Мало градацій у аспекті
 
Сприйняття інформації без відтінків, нюансів, як чорно/біле, так/ні, правильно/не правильно, крайнощі.

Маловимерність

21

Невпевненість у тому, що говорить, у своєму розумінні, у своїх діях
 
Невпевнена самооцінка щодо аспекту

Маловимерність


розібратися

22

Небажання говорити на певну тему.
 
Уникнення відповіді на запитання

Маловимерність

нічого сказати, зазвичай від Суперего
 
Прагнення «відрізати» частину життя, якийсь неприємний досвід.

Витальність,

типований не хоче занурюватися в цей аспект, це не цікаво типованому, не збігається з його індивідуальним наповненням.
 
Зазвичай, більш вербалізовані блоки: Его і Суперід

23

Поспішність, квапливість, метушливість реакцій

Маловимерність

24

Забобони, опора не віру

Маловимерність

25

Присутність елемента фатальності, неминучості, що походить від суб'єктивності сприйняття

Маловимерність

26

Не може навести приклади

Маловимерність

Вітал

27

«Бзіки», «пунктики», «дивності»

Маловимерність

Вітал

28

КЕ (керуючі емоції) маловимірних функцій: відчуття психічної напруги, психічної втоми, відчуття неприємних, негативних станів, енергетично витратно.
 
Негативна оцінка сприймається болісно

Маловимерність

 

Знак «плюс»
 
Попадання плюсової функції до зони мінуса (некомпетентності)

29

Схильність приховувати свої слабкості

Маловимерність

30

Узагальнення типу: будь-який, у кожного, для всіх, завжди, ніколи і т.д., які за змістом відображають фіксовану, негнучку позицію

Маловимерність

 

31

Посилання на авторитетне джерело інформації – людину, підручник, словник тощо.
 
Посилання на те, що так навчали, як у інших

Розмірність норм

32

Використання в житті та посилання на нормативні уявлення, поняття, документи, правила, закони, способи, прийоми тощо.

Розмірність норм

33

Використання та посилання на загальноприйняте

Розмірність норм

34

Обов'язковість, зобов'язання, правильність:
 
"потрібно", "треба", "правильно", "повинно", "необхідно", "нормально"

Розмірність норм

35

Твердження якихось негнучких постулатів, правил

Розмірність норм

36

Використання штампів, стійких виразів (також приказок, прислів'їв). Стереотипність мислення.

Розмірність норм

 

37

Розгляд питання у прив'язці до конкретних умов, ситуацій

Параметр St

38

Багато градацій в аспекті

Багатовимірність

39

Вихід за рамки загальноприйнятого (розширення рамок загальноприйнятого), якщо є розуміння норм, вони враховуються, але є розуміння, як можна бути гнучким у конкретній ситуації

Багатовимірність

 

40

Відмова від «правильності», що звужує рамки.

Багатовимірність

41

Впевнене, обґрунтоване твердження своєї точки зору
 
Впевнена самооцінка за аспектом
 
КЕ багатовимірних функцій

Багатовимірність

42

Оцінка та самооцінка є, але є й байдужість до цієї оцінки, не потребує оцінки

Багатовимірність, частіше Его.

43

Розгортання «кіноплівки часу» всередині аспекту, тобто постійне у часі відстеження інформації щодо аспекту

Параметр часу (Tm)

44

Ототожнення себе з цим аспектом = Я
 
Або аспект прирівнюється до життя

Параметр часу (Tm) (перша функція)

 

45

Уникнення негативу при можливості орієнтуватися в зоні мінуса

 

Мінус

Функція «мінусова», але людина не хоче перебувати в «мінусі», бо їй так зручніше. Вона може орієнтуватися в мінусі, але вибирає плюс.

46

Уникнення негативу за повної відсутності орієнтації у зоні мінуса

Плюс

Функція "плюсова" і людина не орієнтується в "мінусі". Вона уникає «мінуса», тому що губиться в ньому, не знає, як реагувати на «мінус».

47

Починає відповідь із прикладів, немає узагальнення

Плюс

48

Конкретизація, занурення в деталі

Плюс

49

Локальність
 
Обмеження
 
Звуження сфери компетенції

 

Плюс

Вітал, якщо йде твердження лише свого індивідуального розуміння

50

Спрямованість всередину області

Плюс

51

Вибір лише позитивної (за якістю) області

Плюс

52

Відсутність орієнтації у сфері негативу

Плюс

53

Відмова від публічності, не демонструю людям

Плюсова функція відмовляється від прояву мінуса, тому що в цьому людина сама не орієнтується.

Вітал

54

Охорона, захист локальної зони

Плюс

55

Орієнтація у сфері негативу

Мінус

56

Узагальнення є, також є конкретизація

Мінус

57

Мінімалізм, спрощення

Мінус

58

Глобальність мислення,
 
Абстрактне мислення

Мінус

і/або перша функція

59

Спрямованість зовні

Мінус

60

Починає оцінку інформації від мінуса (від негативу, глобального масштабу)

Мінус

 

61

Перелік спогадів того, як зазвичай буває, повторюється.

Вітал

62

Автоматизм
 
Відбувається само собою, не відслідковується усвідомлено, усвідомлюється постфактум

Вітал

63

Звичність, відсутність постійного відстеження

Вітал

64

Немає бажання думати, пояснювати, не приділяє уваги

Вітал

65

Щось виникає само собою, несподівано, проявляється раптово

Вітал

66

Не замислюється про оцінку себе іншими чи самооцінку

Вітал

Его

67

Не цікавить думка соціуму

Вітал

68

Невміння узгодити своє розуміння з тим, як прийнято в соціумі, немає впевненості в тому, що в соціумі розуміється так само.

Вітал

69

Необдумані реакції, дії, рішення.

Вітал

70

Роздуми в процесі відповіді, задається питаннями

Ментал

 

71

Говорить не тільки про себе і від своєї особи, але про особистості, людей взагалі, від імені багатьох (соціуму), вживає займенник «ми» замість «я».

Ментал

 

Розмірність норм

72

Посилання на соціум, врахування соціальних установок

Ментал

 

73

Присутність уваги при сприйнятті інформації. Фрази: відзначаю, помічаю, спостерігаю, бачу відразу, впадає у вічі

Ментал

 

74

Продумані реакції, дії, рішення.
 
Повчання

Ментал

 

75

Усвідомлена оцінка та самооцінка

Ментал

76

Захоплення, задоволення від інформації, що отримується за аспектом

Суперід

при індикаторах маловимірності,


Его

77

Почуття гордості за себе.

Найчастіше Суперід, ф.6

78

Бажання отримувати та отримувати інформацію, - «хочу», азарт, активація

Суперід

 

79

Напрошування на оцінку, на похвалу. Бажаність оцінки
 
Хвалиться як дитина

Суперід

 

80

Цінність, важливість інформації щодо аспекту

Его

Суперід

81

Хочу, люблю сам(а)

Суперід

82

Не цінність, неважливість інформації щодо аспекту

Ід

Суперего