Школа системной соционики

«Практика — критерий истины»

ЛСІ (Логіко-сенсорний інтроверт, "максим горький")

Его

Бачення світу як системи правил, законів, знань, ієрархій. Сприймає навколишнє в рамках детально продуманої ним системи світогляду. Кожне поняття або явище вписує в цю систему. Схильний застосовувати вплив, пропагування, примус і силовий вплив для збереження значущої для нього системи, встановленого порядку. Варіює ступінь тиску та інструмент впливу для досягнення своїх цілей у потрібній ситуації.

Суперего

Добрі стосунки виявляє на підставі вивчених норм. Розуміння взаємин і симпатій ґрунтується на шаблонних уявленнях. Важко в разі необхідності знайти спосіб виявити добре ставлення в незвичній ситуації.

Пошук можливостей, потенціалів і можливих смислів явищ обмежений особистим досвідом і особистим розумінням. Оцінює нахили та здібності інших на підставі власних уявлень, зазнає труднощів в оцінюванні адекватності цих оцінок і зіставленні цих оцінок з оцінками інших..

Суперід

Відчуває труднощі у створенні потрібної емоційної атмосфери. Приваблює можливість піти від негативних станів, набути ентузіазму та наснаги.
 
Активізує позитивна перспектива, почуття причетності до вагомих подій.

Ід

Ґрунтуючись на виробленому життєвому досвіді знаходить потрібний інструмент для діяльності, в якій він задіяний. Технологічна сторона процесу відбувається автоматично й ефективно.

Гнучко використовує індивідуальне вміння організувати робочий простір, зручність, комфорт.