Школа системной соционики

«Практика — критерий истины»

Описи моделей ТІМів

Абстрактна модель А має кілька різних реалізацій, залежно від яких говорять про приналежність до того чи іншого типу інформаційного метаболізму (ТІМу). Загалом існує 16 моделей обробки інформації - 16 ТІМів психіки. У цьому розділі зібрано описи цих моделей.
 
Модель - це формула, що описує своєю формальною мовою характеристики психіки з обробки інформації. Модель точна, але суха. Для ілюстрації моделі можна скористатися збірним описом яскравих представників якогось ТІМу. Але яким би узагальненим не був опис, він завжди грішить проти істини.

Відмінність наведених тут описів від описів, які можна зустріти в інших авторів, - у спробі максимально абстрагуватися від конкретного "наповнення" ТІМу і побудувати опис саме моделей, а не представників конкретних ТІМів.

================================

Описания моделй ТИМов

Абстрактная модель А имеет несколько различных реализаций, в зависимости от которых говорят о принадлежности к тому или иному типу информационного метаболизма (ТИМу). Всего существует 16 моделей обработки информации — 16 ТИМов психики. В этом разделе собраны описания этих моделей.

Модель — это формула, описывающая на своем формальном языке характеристики психики по обработке информации. Модель точна, но суха. Для иллюстрации модели можно воспользоваться собирательным описанием ярких представителей какого-либо ТИМа. Но каким бы обобщенным не было описание, оно всегда грешит против истины.
 
Отличие приведенных здесь описаний от описаний, которые можно встретить у других авторов — в попытке максимально абстрагироваться от конкретного «наполнения» ТИМа и построить описание именно моделей, а не представителей конкретных ТИМов.