Школа системной соционики

«Практика — критерий истины»

Ділові відносини

Деловые соционические отношения: схема обмена информацией

Симетричні відносини.
Знаки різні.
Взаємодія: 1 ↔ 3, 2 ↔ 2, 4 ↔ 4, 5 ↔ 7, 6 ↔ 6, 8 ↔ 8.

Аспекти функцій 2, 4, 6, 8 збігаються, це створює умови досить комфортного взаєморозуміння за цими функціями. За різних знаків партнери повністю охоплюють інформацію за аспектом ф. 2 у розмірності "ситуація", що сприятливо під час співпраці за аспектом другої функції. Оскільки ф. 2 є творчою, реалізаційною, то спільна творчість за аспектом цієї функції буде ефективною. За взаємодії функцій 1 ↔ 3, кожен із партнерів сприйматиме вказівки від першої функції на третю як необхідні. Маючи однакові аспекти у ф. 4, партнери, через розбіжність накопиченого досвіду, можуть досить болісно зачіпати один одного, і болісно реагувати. Вплив із сьомої функції на п'яту як сугестія відчувається недостатнім (порівняно з дуальним впливом), оскільки Ід озвучується не часто, а блок "не рідний", що створює інше забарвлення аспекту, який потрапляє на сугестивну функцію. Обидва партнери активуються інформацією за ф. 6, але видати один одному в достатньому обсязі і якості не можуть, оскільки розмірності функцій у них рівні. Функція 8 у кожного з партнерів має своє індивідуальне наповнення і за тривалої взаємодії звичні форми реагування проходитимуть процес притирання.