Школа системной соционики

«Практика — критерий истины»

Властивість знака "якість"

Властивість "якість" функції зі знаком "плюс" — це "позитив", компетентність у позитивній царині властивостей, за некомпетентності в негативній царині.

Властивість "якість" функції знаком "мінус" — це "негатив", компетентність у негативній і в позитивній сферах.

Властивість "якість" досить яскраво виявляється у функціях, що обробляють інформацію за аспектами: БЕ, ЧЕ, БС, ЧС, БЛ, ЧЛ, ЧІ, БІ.
 
Якщо сказати простіше, то властивість "якість" - це поділ усієї області аспекту на добре і погано: хороші стосунки/погані стосунки, логічно/нелогічно, позитивний настрій/поганий настрій, гарне/погане самопочуття, позитивний/негативний потенціал, комфорт/дискомфорт тощо.

"Явно негативне ставлення зустрічалося в мене лише одного разу. Я намагався проявляти доброзичливість, йти на контакт. Але людина все одно якимись нюансами спілкування видавала свою несимпатію. У підсумку я просто залишив спроби піти на контакт, але межу доброзичливості не переступив. З мого боку негативне ставлення отримати у відповідь майже неможливо. Мені це самому псує настрій, тому я відчуваю бажання зберігати миролюбність навіть у відповідь на негатив. Дивно, але це так. Образи, судячи з усього, прощаю. Зараз намагався згадати хоча б одну образу, не зміг. Значить, уже пробачив". (+БЕ, ЕІІ)

"Я уникаю конфліктів просто так, без жодної спеціальної мети. Хоча іноді можу піти на конфлікт, щоб струснутися й отримати задоволення. Але тільки в тому разі, якщо конфлікт не загрожує стати серйозним і не зачепить сильно людину. Я ніколи не думаю: не слід сваритися з людиною через вигоду. Просто, навіщо сваритися, якщо можна обійтися без цього?" (-БЕ, ЕСІ)

Плюсова функція в зоні мінуса реагує, як одновимірна функція, незалежно від її розмірності.

Плюсова функція некомпетентна в "мінусі", тому її "відхід від негативу" пояснюється прагненням узагалі не потрапляти в зону "мінуса" і схожий на втечу. У разі потрапляння в цю зону плюсова функція втрачає орієнтири, не знає, як реагувати, реакції можуть бути абсолютно неадекватні.


Додатково читайте

  1. Эглит И. М. Определение соционического типа
  2. Эглит И. М. Знаки психических функций в модели А

=======================================================================================

Свойство знака «качество»

Свойство «качество» функции со знаком «плюс» — это «позитив», компетентность в положительной области свойств, при некомпетентности в негативной области.

Свойство «качество» функции знаком «минус» — это «негатив», компетентность  в негативной и в положительной областях.

Свойство «качество» достаточно ярко выявляется в функциях, обрабатывающих информацию по аспектам: БЭ, ЧЭ, БС, ЧС, БЛ, ЧЛ, ЧИ, БИ.

Если сказать проще, то свойство «качество» — это деление всей области аспекта на хорошо и плохо: хорошие отношения/плохие отношения, логично/нелогично, позитивное настроение/плохое настроение, хорошее/плохое самочувствие, положительный/отрицательный потенциал, комфорт/дискомфорт и т. д.

«Явно негативное отношение встречалось у меня лишь однажды. Я пытался проявлять доброжелательность, идти на контакт. Но человек все равно какими-то нюансами общения выдавал свою несимпатию. В итоге я просто оставил попытки пойти на контакт, но границу доброжелательности не перешагнул. С моей стороны негативное отношение получить в ответ почти невозможно. Мне это самому портит настроение, поэтому я ощущаю желание сохранять миролюбие даже в ответ на негатив. Странно, но это так. Обиды, судя по всему, прощаю. Сейчас пытался вспомнить хотя бы одну обиду, не смог. Значит, уже простил». (+БЭ, ЭИИ)

«Я избегаю конфликтов просто так, без всякой специальной цели. Хотя иногда могу пойти на конфликт, чтобы встряхнуться и получить удовольствие. Но только в том случае, если конфликт не грозит стать серьезным и не заденет сильно человека. Я никогда не думаю: не следует ругаться с человеком из-за выгоды. Просто, зачем ругаться, если можно обойтись без этого?» (−БЭ, ЭСИ)

Плюсовая функция в зоне минуса реагирует, как одномерная функция, не зависимо от ее размерности.

Плюсовая функция некомпетентна в «минусе», поэтому ее «уход от негатива» объясняется стремлением вообще не попадать в зону «минуса» и похож на бегство. При попадании в эту зону плюсовая функция теряет ориентиры, не знает, как реагировать, реакции могут быть совершенно неадекватные.