Школа системной соционики

«Практика — критерий истины»

Знаки функцій

Знак функції1 – це властивість функції, що характеризує зону компетенції функції з погляду масштабу, спрямованості, дистанції та якості обробки інформації.

Зона компетенції – та область, в якій функція працює відповідно до всіх параметрів, властивих даній функції.

Всю можливу інформацію щодо аспекту з погляду знаків можна описати двома зонами

 1. зона компетенції «мінуса» – охоплює весь простір інформації щодо аспекту,
 2. зона компетенції «плюса» охоплює обмежену зону інформації щодо аспекту.

Знак «мінус» відповідає такій обробці інформації, коли функція орієнтується:

 • За масштабом – у глобальності, загальному плані,
 • За спрямованістю – здійснює спрямованість зовні,
 • По дистанції – у зоні близької та далекої психологічної дистанції,
 • За якістю – у зоні позитиву та негативу.

Знак «плюс» відповідає такій обробці інформації, коли функція орієнтується:

 • За масштабом – у локальній зоні, у конкретиці, деталізації,
 • За спрямованістю – здійснює спрямованість усередину,
 • По дистанції – у зоні близької психологічної дистанції,
 • За якістю – у зоні позитиву.

 

Зона некомпетентності функції зі знаком «плюс» означає, що функція не може обробляти цю (мінусову) область інформації адекватно відповідно до своєї розмірності. Реакції плюсових функцій (будь-якої розмірності) у зоні мінуса схожі на реакції одновимірних функцій. Плюсова функція прагне не потрапляти до зони некомпетенції, до зони мінуса, уникає її всіма способами.

================================================================================

Знаки функций

Знак функции1 — это свойство функции, характеризующее зону компетенции функции с точки зрения качества, дистанции, направленности и масштаба обработки информации.

Зона компетенции — та область, в которой функция работает в соответствии со всеми параметрами, свойственными данной функции. Всю возможную информацию по аспекту с точки зрения знаков можно описать двумя зонами:

 1. Зона компетенции «минуса» — охватывает все пространство информации по аспекту.
 2. Зона компетенции «плюса» охватывает ограниченную зону информации по аспекту.

Знак «минус» соответствует такой обработке информации, при которой функция ориентируется:

 • по масштабу — в глобальности, общем плане, упрощение;
 • по направленности — осуществляет направленность вовне;
 • по дистанции — в зоне близкой и далекой психологической дистанции;
 • по качеству — в положительной зоне и зоне негатива.

Знак «плюс» соответствует такой обработке информации, при которой функция ориентируется:

 • по масштабу — в локальной зоне, в конкретике, детализации;
 • по направленности — осуществляет направленность вовнутрь;
 • по дистанции — в зоне близкой психологической дистанции;
 • по качеству — в положительной зоне.

Зона некомпетентности функции со знаком «плюс» означает, что функция не может обрабатывать данную (минусовую) область информации адекватно, в соответствии со своей размерностью. Реакции плюсовых функций (любой размерности) в зоне минуса похожи на реакции одномерных функции. Плюсовая функция стремится не попадать в зону некомпетентности, в зону минуса, избегает ее всеми способами.


Дополнительно читайте

 1. Эглит И. М. Определение соционического типа
 2. Эглит И. М. Знаки психических функций в модели А
 3. Эглит И.М.Тезисы доклада по теме Знаки функций. Практическая часть, в которой изложены результаты исследования знаков функций.
 4. ТЕСТЫ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАКОВ ФУНКЦИЙ
 5. О знаках функции ЧЭ на форуме
 6. О знаках функций на форуме

1 Автор теории знаков — В. В. Гуленко.