Школа системной соционики

«Практика — критерий истины»

Тривимірність - параметри: "досвід", "норми", "ситуація"

Тривимірність функції передбачає врахування не тільки досвіду і норм, а й поточної ситуації. З появою норм у нас з'явилася тверда опора в розумінні світу. Але цього людині недостатньо. Людині просто необхідно "визирнути" за паркани норм і правил. Ну не роботи ж ми, їй-богу! Занадто складний світ, щоб укласти його в "прокрустове ложе" правил і шаблонів. І до того ж, він - кольоровий! Людині хочеться творити. Творчість - це двигун, своєрідний "пряник". Ми отримуємо задоволення від самого процесу творчості та від її результатів.

Тривимірні функції (ф. 2 і 7) - мають параметри "досвід", "норми" і "ситуації".

Звичайно ж, у кожного в житті було щось подібне: "Так я розумію, що правильно ось так і так, але в даній ситуації... "ми підемо іншим шляхом". У другій функції (так званій "творчій") з'являється гнучкість і пристосованість до кожної нової ситуації. Не можна всіх і все міряти "загальним аршином", але це стає зрозуміло тільки тривимірній функції (для нормативної функції "загальний аршин" - ідеальний засіб вимірювання).

Наприклад, індивідуальний підхід у навчанні є ситуативним, а коли всіх "під одну гребінку" - це нормативне навчання. "Білий верх, темний низ" - це нормативно, а з урахуванням особливостей фігури, статі, настрою, мети тощо. - ситуативно. Якщо у двовимірній функції - мінімум градацій, які можна узагальнити полярностями "правильно/неправильно", то в тривимірній функції 2 з'являється безліч відтінків, тонкощів, нюансів. Це вже не грубий інструмент дроворуба - розмахнувся і відрубав, це тонке налаштування і підстроювання. Скільки знаходиться засобів мови, щоб передати всю гаму ситуативних градацій! Яке розмаїття підходів! І кожна нова ситуація - нове рішення.

«Ситуативность»За ситуативного опрацювання інформації людині важко погодитися з вузькими рамками нормативної "правильності":

- Як зрозуміти, які стосунки з людьми правильні, а які ні?
 
- Я б сказав, що всі стосунки правильні. Я вважаю неправомірним саме вживання слова "правильні". Будь-які стосунки мають право на існування, оскільки вони мають під собою об'єктивну причину. Інша річ, що вони нам можуть не подобатися, ці стосунки. Слово "неправильно", мабуть, можна застосувати до такого типу стосунків, коли люди порушують природність людських стосунків, коли вони намагаються щось зробити з якихось ідеалістичних уявлень, обчислень. Тоді вони виглядають неприродно, надумано і, можна сказати, навіть неправильно.

***

- Як зрозуміти, яке ставлення з людьми правильне, а яке ні?
 
- Такого немає. Поняття стосунків занадто широке і багатогранне, не можна визначити, правильне чи ні. Стосунки просто є.

Тривимірна функція піднімається над нормами. Але це не означає, що вона ігнорує загальноприйняті уявлення. Кожна наступна розмірність базується на фундаменті попередніх. Без досвіду і норм не було б ситуативності.

Друга функція моделі є не тільки інструментом (про це йшлося в темі «Блоки функцій»), але й полем прояву (або умовою, середовищем реалізації) першої функції. Це поле - дуже гнучке, податливе, пристосовуване під завдання ф. 1. Перша функція проявляється в аспекті другої функції. Якщо умови ф. 2 не підходять, вони змінюються на інші, кращі.

ЛСЕ ЧЛБС виявляє всілякі властивості в цьому об'єктному світі. Він майстер серед речей, серед об'єктів, він ними жонглює, перетворює, він бачить у них недоступні іншим, приховані властивості й відкриває їх. Він господар матерії, творець у матеріальному світі. Усе вищеописане - аспект ЧЛ . А для того щоб зробити шедевр, потрібно створити максимально зручні умови і прибрати зайве БС. ЛСЕ діє в полі сенсорики, простору, форм, розмірів БС.

На відміну від ЛСЕ, ЛІЕ ЧЛБИ діє в полі подій, змін, у полі часу БИ. Він чуйно вловлює плин часу і те, яка в даний момент БИ потрібна діяльність ЧЛ, що потрібно буде в майбутньому БИ.

ІЛЕ ЧИБЛ бачить можливості у світі об'єктів, реальних або віртуальних (БЛ - це співвідношення об'єктів), ІЕЕ ЧИБЭ виявляє (виявляє) можливості (суть особистості) у світі стосунків.

Емоції ЕСЕ ЧЭБС безпосередньо пов'язані зі сферою сенсорики (комфорту, зручності, краси), емоції ЕІЕ ЧЭБИ проявляються в царині подій, змін, глобальних процесів часу ("пронести ентузіазм крізь негаразди і труднощі").

СЕЕ ЧСБЭ проявляє свій вплив у царині стосунків, СЛЕ ЧСБЛ у сфері структур (правил, законів, схем).

Одна з назв другої функції - творча. Ми творимо тільки за другою функцією? Ні. Навіть за одновимірною функцією людина може творити, у сенсі - створювати нове. Багато творчих людей - художники, дизайнери, скульптори, модельєри - створюють свої нові творіння за одновимірними функціями. Це їхнє індивідуальне бачення світу дивує нас своєю незвичністю, нешаблонністю, епатажем, а подекуди дивовижністю та незрозумілістю. Соціонічний термін "творча функція" слід розуміти як "функція, що результує цілепокладання першої функції, творить "продукцію" першої функції".

Сьома функція теж тривимірна, тобто обробляє інформацію з опорою на досвід, норми та ситуацію. Вона має свої особливості, пов'язані з її розташуванням у вітальному суперблоці: ф. 7 здійснює цю обробку автоматично, звичним чином. Як же узгоджуються звички, автоматизм, відсутність обмірковування, характерні для вітальної функції, із ситуативністю (роботою відповідно до даної ситуації)?

Суть параметра ситуації - обробка інформації з урахуванням конкретної ситуації

В. Д. Єрмак називає сьому функцію функцією індивідуальних програм. Складається таке враження, що в ній зібрані програми на різні ситуації, які трапляються в житті. Такі програми можна назвати шаблонами. Чим же відрізняється сьома функція від нормативної шостої? Саме тим, що в ній автоматично відбувається врахування поточної ситуації. Так, якщо ф. 7 опрацьовує інформацію з БЛ, то людина не замислюючись уловлює нелогічність співрозмовника, "відчуває" непослідовність, "нестиковку" параметрів. Іноді сама не розуміє, у чому це нестикування, але те, що воно є - впевнена. Але, оскільки реакції цієї функції все-таки автоматичні, вони схильні спиратися на якісь фундаментальні, глибинні настанови людини і перетворюватися на звички: звичні емоції, звичні уявлення про стосунки, звичні способи розуміння суті, звичні взаємовідносини з часом, звичні структури, звичні прийоми в роботі, звичне ставлення до комфорту, уявлення про зовнішній вигляд, звичні захисні реакції або способи нападу.

І все було б добре, якби іноді людина не помічала, що деякі звичні реакції її вже не влаштовують. Ось тоді виникає проблема зміни цих реакцій. Як відомо, змінювати звички важко. Потрібно хоча б встигнути зупинитися до того, як звично увімкнеться ф. 7. А зробити це важко, інакше не було б і автоматизму. Вплинути на реакції функцій Іда можна тільки через ментальні функції Его. Наприклад, якщо звичний для ЕІІ (Достоєвського) похмурий настрій (-ЧЕ) не подобається його партнеру, то заради того, щоб уникнути погіршення стосунків (+БЕ), він поступово змінить свої емоційні звички. Для того, щоб ЛІІ або ЛСІ змінити звичні програми роботи функції 7 (ділова логіка), їм потрібно усвідомлено обміркувати нові схеми, послідовності за ф. 1 (структурна логіка), тощо.

Ще одна відмінність функції 7 - це індивідуальна спрямованість роботи. За великим рахунком усе, що обробляється в Іде, - потрібно тільки для себе. Це мені потрібна логічність, або етичність, або комфорт тощо. За функціями Іда ставлення до соціуму приблизно таке: "не заважайте мені жити і проявляти себе так, як мені подобається, як мені зручно". І якщо раптом у ф. 7 надходить інформація, яка не узгоджується з індивідуальним розумінням людини, її це може дратувати. Жодних вимог до соціуму за сьомою функцією людина не висуває доти, доки щось (те, що надходить від інших людей) не вступає в протиріччя з її індивідуальними програмами. Ці програми напрацьовувалися в ранньому дитинстві, вони звичні і цілком справляються з ситуативними завданнями, що виникають. Але вони дуже індивідуальні.
 
Зі сказаного видно, що робота сьомої функції схожа на нормативну: опора на давно встановлені, "закостенілі", індивідуально вироблені прийоми і способи дії. Ви запитаєте, а як же тоді відрізнити роботу нормативної функції від роботи вітальної ситуативної? Це можна зробити за специфічними реакціями, за розмірністю обробки інформації. Багатовимірна функція, на відміну від нормативної, здатна спокійно працювати в різних ситуаціях, зокрема й у несприятливих, сприймає негативний результат як нормальне явище - це не привід для особливих розладів, а привід виправити, змінити підхід (узгоджуючись із ситуацією), вивчити результат. Неприємно? Так. Але не страшно. У функції 7 є своєрідна "вперта" впевненість у своїй правоті (можливо, тому деякі соціоніки називають її "обмежувальною"). Але зовнішніх ознак для визначення функції недостатньо, її потрібно "виміряти", тобто переконатися в її ситуативності.

У зв'язку з вітальністю роботи функції 7 відповіді на запитання від цієї функції звучать не як роздуми (ментал), а як згадування того, що зазвичай відбувається.

Отже, можна підбити підсумок і перерахувати характерні особливості, які проявляються в роботі тривимірних функцій:

 • відхід від негнучкої "правильності" нормативних функцій;
 • вихід за рамки нормативності за необхідності врахування конкретної ситуації;
 • поява градацій, відтінків, нюансів між крайніми фіксованими полюсами норм;
 • гнучкість і пристосованість до кожної нової ситуації (ф. 2);
 • упевненість у своїх рішеннях, у власній самооцінці.

============================================================================ 

Трехмерность — параметры: «опыт», «нормы», «ситуация»

Трехмерность функции предполагает учет не только опыта и норм, но и текущей ситуации. С появлением норм у нас появилась твердая опора в понимании мира. Но этого человеку недостаточно. Человеку просто необходимо «выглянуть» за заборы норм и правил. Ну не роботы же мы, ей-богу! Слишком сложен мир, чтобы уложить его в «прокрустово ложе» правил и шаблонов. И к тому же, он — цветной! Человеку хочется творить. Творчество — это двигатель, своеобразный «пряник». Мы получаем удовольствие от самого процесса творчества и от его результатов.

Трехмерные функции (ф. 2 и 7) — имеющие параметры «опыт», «нормы» и «ситуации».

Конечно же, у каждого в жизни было что-то подобное: «Да я понимаю, что правильно вот так и так, но в данной ситуации… «мы пойдем другим путем». Во второй функции (так называемой «творческой») появляется гибкость и приспособляемость к каждой новой ситуации. Нельзя всех и все мерить «общим аршином», но это становится понятно только трехмерной функции (для нормативной функции «общий аршин» — идеальное средство измерения).

Например, индивидуальный подход в обучении является ситуативным, а когда всех «под одну гребенку» — это нормативное обучение. «Белый верх, темный низ» — это нормативно, а с учетом особенностей фигуры, пола, настроения, цели и т. д. — ситуативно. Если в двумерной функции — минимум градаций, которые можно обобщить полярностями «правильно/неправильно», то в трехмерной функции 2 появляется множество оттенков, тонкостей, нюансов. Это уже не грубый инструмент дровосека — размахнулся и отрубил, это тонкая настройка и подстройка. Сколько находится средств языка, чтобы передать всю гамму ситуативных градаций! Какое разнообразие подходов! И каждая новая ситуация — новое решение.

При ситуативной обработке информации человеку трудно согласиться с узкими рамками нормативной «правильности»:

— Как понять, какие отношения с людьми правильные, а какие нет?

— Я бы сказал, что все отношения правильные. Я считаю неправомочным само употребление слова «правильные». Любые отношения имеют право на существование, так как они имеют под собой объективную причину. Другое дело, что они нам могут не нравиться, эти отношения. Слово «неправильно», пожалуй, применимо к такому типу отношений, когда люди нарушают естественность человеческих отношений, когда они пытаются что-то сделать из каких-то идеалистических представлений, вычислений. Тогда они выглядят неестественно, надуманно и, можно сказать, даже неправильно.

***

— Как понять, какое отношение с людьми правильное, а какое нет?

— Такого нет. Понятие отношения слишком широкое и многогранное, нельзя определить, правильное или нет. Отношения просто есть.

Трехмерная функция поднимается над нормами. Но это не значит, что она игнорирует общепринятые представления. Каждая следующая размерность базируется на фундаменте предыдущих. Без опыта и норм не было бы ситуативности.

Вторая функция модели является не только инструментом (об этом шла речь в теме «Блоки функций»), но и полем проявления (или условием, средой реализации) первой функции. Это поле — очень гибкое, податливое, приспосабливаемое под задачи ф. 1. Первая функция проявляется в аспекте второй функции. Если условия ф. 2 не подходят, они меняются на другие, лучшие.

ЛСЭ ЧЛБС выявляет всевозможные свойства в этом объектном мире. Он мастер среди вещей, среди объектов, он ими жонглирует, превращает, он видит в них недоступные другим, скрытые свойства и открывает их. Он хозяин материи, творец в материальном мире. Все вышеописанное — аспект ЧЛ . А для того чтобы сделать шедевр, нужно создать максимально удобные условия и убрать лишнее БС. ЛСЭ действует в поле сенсорики, пространства, форм, размеров БС.

В отличие от ЛСЭ, ЛИЭ ЧЛБИ действует в поле событий, изменений, в поле времени БИ. Он чутко улавливает течение времени и то, какая в данный момент БИ требуется деятельность ЧЛ, что нужно будет в будущем БИ.

ИЛЭ ЧИБЛ видит возможности в мире объектов, реальных или виртуальных (БЛ — это соотношение объектов), ИЭЭ ЧИБЭ проявляет (выявляет) возможности (суть личности) в мире отношений.

Эмоции ЭСЭ ЧЭБС непосредственно связаны с областью сенсорики (комфорта, удобства, красоты), эмоции ЭИЭ ЧЭБИ проявляются в области событий, изменений, глобальных процессов времени («пронести энтузиазм сквозь невзгоды и трудности»).

СЭЭ ЧСБЭ проявляет свое влияние в области отношений, СЛЭ ЧСБЛ — в области структур (правил, законов, схем).

Одно из названий второй функции — творческая. Мы творим только по второй функции? Нет. Даже по одномерной функции человек может творить, в смысле — создавать новое. Многие творческие люди — художники, дизайнеры, скульпторы, модельеры — создают свои новые творения по одномерным функциям. Это их индивидуальное видение мира удивляет нас своей необычностью, нешаблонностью, эпатажем, а иногда странностью и непонятностью. Соционический термин «творческая функция» следует понимать как «функция, результирующая целеполагание первой функции, творящая «продукцию» первой функции».

Седьмая функция тоже трехмерная, то есть обрабатывает информацию с опорой на опыт, нормы и ситуацию. Она имеет свои особенности, связанные с ее расположением в витальном суперблоке: ф. 7 производит эту обработку автоматично, привычным образом. Как же согласуются привычки, автоматизм, отсутствие обдумывания, характерные для витальной функции, с ситуативностью (работой в соответствии с данной ситуацией)?

Суть параметра ситуации — обработка информации с учетом конкретной ситуации

В. Д. Ермак называет седьмую функцию функцией индивидуальных программ. Создается такое впечатление, что в ней собраны программы на различные ситуации, которые встречаются в жизни. Такие программы можно назвать шаблонами. Чем же отличается седьмая функция от нормативной шестой? Именно тем, что в ней автоматически происходит учет текущей ситуации. Так, если ф. 7 обрабатывает информацию по БЛ, то человек не задумываясь улавливает нелогичность собеседника, «чувствует» непоследовательность, «нестыковку» параметров. Иногда сам не понимает, в чем эта нестыковка, но то, что она есть — уверен. Но, поскольку реакции этой функции все-таки автоматичные, они склонны опираться на некие фундаментальные, глубинные установки человека и превращаться в привычки: привычные эмоции, привычные представления об отношениях, привычные способы понимания сути, привычные взаимоотношения со временем, привычные структуры, привычные приемы в работе, привычное отношение к комфорту, представление о внешнем виде, привычные защитные реакции или способы нападения.

И все было бы хорошо, если бы иногда человек не замечал, что некоторые привычные реакции его уже не устраивают. Вот тогда возникает проблема изменения этих реакций. Как известно, менять привычки трудно. Нужно хотя бы успеть остановиться до того, как привычно включится ф. 7. А сделать это трудно, иначе не было бы и автоматизма. Повлиять на реакции функций Ида можно только через ментальные функции Эго. Например, если привычное для ЭИИ (достоевского) мрачное настроение (−ЧЭ) не нравится его партнеру, то ради того, чтобы избежать ухудшения отношений (+БЭ), он постепенно изменит свои эмоциональные привычки. Для того чтобы ЛИИ или ЛСИ изменить привычные программы работы функции 7 (деловая логика), им нужно осознанно обдумать новые схемы, последовательности по ф. 1 (структурная логика), и т. д.

Еще одно отличие функции 7 — это индивидуальная направленность работы. По большому счету все, что обрабатывается в Иде, — нужно только для себя. Это мне нужна логичность, или этичность, или комфорт и т.д. По функциям Ида отношение к социуму примерно такое: «не мешайте мне жить и проявлять себя так, как мне нравится, как мне удобно». И если вдруг в ф. 7 поступает информация, которая не согласуется с индивидуальным пониманием человека, его это может раздражать. Никаких требований к социуму по седьмой функции человек не предъявляет до тех пор, пока что-то (исходящее от других людей) не входит в противоречие с его индивидуальными программами. Эти программы нарабатывались в раннем детстве, они привычны и вполне справляются с возникающими ситуативными задачами. Но они очень индивидуальны.

Из сказанного видно, что работа седьмой функции похожа на нормативную: опора на давно установленные, «закостенелые», индивидуально выработанные приемы и способы действия. Вы спросите, а как же тогда отличить работу нормативной функции от работы витальной ситуативной? Это можно сделать по специфическим реакциям, по размерности обработки информации. Многомерная функция, в отличие от нормативной, способна спокойно работать в разных ситуациях, в том числе и в неблагоприятных, принимает негативный результат как нормальное явление — это не повод для особых расстройств, а повод исправить, изменить подход (сообразуясь с ситуацией), изучить результат. Неприятно? Да. Но не страшно. В функции 7 есть своеобразная «упертая» уверенность в своей правоте1. Но внешних признаков для определения функции недостаточно, ее нужно «измерить», т. е. убедиться в ее ситуативности.

В связи с витальностью работы функции 7 ответы на вопросы от этой функции звучат не как размышления (ментал), а как вспоминание того, что обычно происходит.

Итак, можно подвести итог и перечислить характерные особенности, которые проявляются в работе трехмерных функций:

 • уход от негибкой «правильности» нормативных функций;
 • выход за рамки нормативности при необходимости учета конкретной ситуации;
 • появление градаций, оттенков, нюансов между крайними фиксированными полюсами норм;
 • гибкость и приспособляемость к каждой новой ситуации (ф. 2);
 • уверенность в своих решениях, в собственной самооценке.

Читайте по данной теме:

 1. Эглит И. М. Размерность функций.
 2. Эглит И. М. Практика применения протоколов при заочной идентификации ТИМ психики в интернете.
 3. Эглит И. М. Определение соционического типа
 4. Определение ситуативности (материалы форума)

1 Возможно, поэтому некоторые соционики называют ее «ограничительной».